Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Dne 1. 6. jsem pořídil osobní automobil v ceně 300 000 Kč (+21 % DPH), který budu používat pro ekonomickou činnost a zároveň i pro soukromé účely. Nárok na odpočet daně uplatním poměrovým koeficientem dle § 75 zákona o DPH. Dle kvalifikovaného odhadu poměr využití vozidla pro ekonomickou činnost činí 70 %. Jak tento účetní případ zadám do programu POHODA?

odpověď

Přijatou fakturu za nákup automobilu zadejte položkově. Na první položku uveďte poměrnou hodnotu nároku na odpočet,
tj. 210 000 Kč + 44 100 Kč DPH např. se členěním DPH PDmaj - Pořízení majetku v tuzemsku, které vstoupí do řádků Přiznání DPH 40, 41, 47. Na druhé položce faktury zadejte zbývající hodnotu, tedy 108 900 Kč v nulové sazbě DPH se členěním DPH
PN - Nezahrnovat do přiznání DPH. Po vystavení červnového přiznání DPH bude uplatněn na ř. 40 základ daně 210 000 Kč
a DPH 44 100 Kč. Zároveň pořízení tohoto majetku vstoupí i na ř. 47.
Upozorňujeme, je-li zjištěn po skončení kalendářního roku skutečný podíl využití vozidla v rámci ekonomické činnosti jiný než odhadovaný, např. 50 %, dle §75 zákona o DPH je povinností provést opravu uplatněného odpočtu daně.
V červnu byl uplatněn nárok na odpočet daně ve výši 44 100 Kč (70 % z 63 000 Kč), avšak dle skutečného použití činí nárok na odpočet daně pouze 31 500 Kč (50 % z 63 000 Kč). Oprava odpočtu daně tedy bude činit – 12 600 Kč (31 500 Kč – 44 100 Kč) a tuto zápornou částku je třeba uvést v posledním zdaňovacím období kalendářního roku na řádku 45 v Přiznání DPH.
V agendě Interní doklady následně tuto hodnotu proúčtujte interním dokladem.

Chcete-li, aby program POHODA položky s daňovou a nedaňovou částí automaticky rozúčtoval za Vás, využijete povel Rozúčtování nákladů…

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky