Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Co znamená termín Identifikovaná osoba v agendě Globální nastavení v sekci DPH?

odpověď

Pokud jste identifikovanou osobou, máte povinnost podávat přiznání k DPH. Poskytujete-li i služby v rámci EU, tak i Souhrnné hlášení. 
Do přiznání k DPH i Souhrnného hlášení zahrnujete pouze přeshraniční plnění, u tuzemských plnění zůstáváte neplátcem DPH.
Termín Identifikovaná osoba upravuje zákon o DPH v §6g až 6l.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím