Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Na účet se nám vrátila platba faktury, kterou jsme zaslali na chybný účet. Jak toto řešit v programu POHODA, když chceme fakturu zaplatit na správný účet?

odpověď

Pokud je provedena v agendě Účetnictví/Banka na základě vystaveného Příkazu k úhradě platba k přijaté faktuře (321/221), v agendě Fakturace/Přijaté faktury je v tabulce ve sloupci Likvidace nula - faktura je zlikvidována.

Pokud byla z nějakého důvodu platba k přijaté faktuře vrácena na účet (221/321), je třeba, aby byly dobře stavy na účtech a stavy v agendě Fakturace/Přijaté faktury. Z tohoto důvodu je nutné v agendě Účetnictví/Banka u příslušné platby (321/221) na záložce Likvidace pomocí kláv. zkratky Ctrl+Delete zrušit likvidaci faktury. Po uložení této změny bude příslušná faktura nezlikvidována. 

V agendě Fakturace/Příkazy k úhradě je třeba na položkách příkazu u příslušné platby zatrhnout pole "Vráceno" a případně opravit příčinu neprovedení platby, např. chybný účet a změnu uložit.  

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím