Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné vložit do příkazu k úhradě zápornou vydanou fakturu?

odpověď

Ano. V agendě Fakturace/Příkazy k úhradě zvolte povel Záznam/Přenos/Závazky. V přenosové agendě se k proplacení nabízí i doklady z agendy Vydané faktury s typem Faktura, které mají ve sloupci K likvidaci zápornou hodnotu.
Pomocí povelu Proplatit, resp. Proplatit vše se záporná faktura vloží do příkazu k úhradě kladnou hodnotou, stejně jako záporný opravný daňový doklad. Pokud má faktura vyplněnou adresu s vazbou na agendu Adresář, kde je uvedeno i bankovní spojení na odběratele, automaticky se přenese i do příkazu k úhradě.
Ke kontrole částky faktury vložené do příkazu k úhradě můžete v agendě Vydané faktury využít sloupce Příkaz, Příkaz hradí a CM Příkaz hradí. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím