Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Z pozice odběratele jsem obdržel daňové doklady ze zaplacených záloh a rozhodl jsem se uplatnit nárok na odpočet daně až v konečné zúčtovací faktuře. V kontrolním hlášení by měly být zachyceny transakce dle jednotlivých obdržených daňových dokladů. Jak mám v tomto případě postupovat v programu POHODA?

odpověď

Jednotlivé daňové doklady doporučujeme zadat do agendy Interní doklady s datem odpočtu doručení shodným s datem vyúčtování konečné faktury. Konečnou fakturu s odpočtem zálohových faktur, na které byly vystaveny daňové doklady, zadejte do agendy Fakturace/Přijaté faktury. Při posuzování limitu, do jaké sekce kontrolního hlášení má program POHODA zařadit příslušný doklad, se řídí celkovou hodnotou dokladu. Pokud konečná faktura obsahuje odpočty záloh rozepsané na základ daně a daň, do Přiznání DPH i Kontrolního hlášení pak z tohoto dokladu vstoupí už pouze rozdíl.

 

Příklad:

Od dodavatele jsme obdrželi následující daňové doklady:
Daňový doklad – ev. číslo A77 na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 24. 1. 20xx – základ daně 7.000 Kč + 1.470 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 8.470 Kč.

Daňový doklad – ev. číslo B66 na uhrazenou zálohu – den přijetí
úplaty 24. 2. 20xx – základ daně 19.000 Kč + 3.990 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 22.990 Kč.

Konečná faktura - ev. číslo C55 ve výši 40.000 Kč + 8.400 Kč DPH s DUZP 31. 3. 20xx. Na zálohách bylo
zaplaceno 26.000 Kč + 5.460 Kč DPH. Výsledkem je doplatek ve výši 14.000 Kč + 2.940 Kč DPH.

V Kontrolním hlášení budou daňové doklady zohledněny následovně: 
Část B.3. – bude obsahovat daňový doklad ev. číslo A77 (ZD 7.000 Kč + 1.470 Kč DPH). Hodnota je nižší než 10.000 Kč včetně daně.

Část B.2. – bude obsahovat daňový doklad ev. číslo B66 (ZD 19.000 Kč + 3.990 Kč DPH) a daňový doklad ev. číslo C55 (ZD 14.000 Kč + 2.940 Kč DPH). U obou dokladů je hodnota vyšší než 10.000 Kč včetně daně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím