Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Vedu daňovou evidenci a obdržel jsem fakturu za el. energii a na této faktuře je nižší cena než bylo zaplaceno na zálohách, vznikl tedy přeplatek. Tato faktura je zadána v agendě přijatých faktur, ale nelze zvolit povel Vyrovnání DPH z nabídky Záznam, protože celková částka není nula. Jak mám postupovat?

odpověď

Pokud byla uhrazená záloha vyšší, než daňový doklad, přeneste zálohovou fakturu v celkové výši a částku na záložce Položky faktury upravte na částku daňového dokladu tak, aby byl doklad nulový. V daňové evidenci poté zvolte povel Vyrovnání DPH z nabídky Záznam. 

V případě, že bude záloha vrácena zpět, je třeba zavést rozdíl mezi daňovým dokladem a odpočtem zálohy ručně do agendy Fakturace/Ostatní pohledávky resp. Ostatní závazky. U zálohové faktury poté zvolíte povel Záznam/Odpočet zálohy... a v zobrazeném dialogovém okně uvedete datum a hodnotu rozdílu. Tato zálohová faktura se již nebude nabízet pro další vložení do konečných dokladů.

Pokud bude rozdíl použit pro odpočet zálohy u další faktury, ponecháte zálohovou fakturu beze změn.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím