Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Ve vydané faktuře, která je zadaná v cizí měně, jsem uplatnil/a uhrazenou zálohu. Na faktuře je však odlišný kurz oproti kurzu likvidace/daňového dokladu. Umí program POHODA vyčíslit kurzový rozdíl, který vznikl vlivem odlišných kurzů?

odpověď

Program POHODA v konečné zúčtovací faktuře umožňuje přepočítat odpočet zálohy na domácí měnu kurzem likvidace zálohové faktury, případně kurzem daňového dokladu ze zálohy. Celková fakturovaná hodnota, od které se odčítá záloha, zůstává i nadále přepočítávána na domácí měnu pomocí kurzu konečné zúčtovací faktury.
Při přenosu zálohové faktury do konečné zúčtovací faktury v dialogovém okně Odpočet zálohy v cizí měně je možné vyplnit pole Kurz likvidace/daň. dokladu k záloze. Pokud je záloha zlikvidována jedním dokladem ve stejné měně jako záloha, načte se do tohoto pole kurz likvidace či daňového dokladu automaticky. V ostatních případech je nutné kurz doplnit ručně.

Kurzový rozdíl bude vyčíslen po uložení faktury na záložce Zaúčtování. Bude zaúčtován na nákladový, resp. výnosový účet, který máte zadaný v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny, a protiúčet bude vycházet z nastavené předkontace konečné zúčtovací faktury.
Informaci o tom, jaký kurzový rozdíl vznikl a jakým kurzem byl odpočet zálohy přepočten, získáte ve Stavovém řádku, a to v případě, že se budete kurzorem nacházet na požadovaném řádku s odpočtem zálohy.


Nechcete-li kurzový rozdíl vyčíslovat, zadejte stejný kurz jako u konečné zúčtovací faktury.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím