Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mohu v programu POHODA vytvořit hromadně více faktur pro různé odběratele?

odpověď

Ano, prostřednictvím funkce hromadné fakturace. 

Před provedením hromadné fakturace doporučujeme provést zálohu dat pomocí povelu Zálohovat… z nabídky Soubor/Zálohování. V agendě Vydané zálohové faktury, resp. Vydané faktury vytvořte kompletní vzorovou fakturu. Poté si v agendě Adresář/Adresář vyfiltrujte požadované adresy. Následně zvolte povel Fakturovat… z nabídky Záznam/Editace. V dialogovém okně Hromadné fakturace zadejte číslo vzorové faktury. Po potvrzení dojde ke zkopírování faktury dle uvedeného čísla pro každou vybranou adresu. Faktury ve stejné řadě budou očíslovány jako na vzorové faktuře a v případě, že faktura obsahuje skladové položky, budou provedeny výdeje ze skladu. 

Pro hromadně generované faktury je vhodné vyčlenit zvláštní číselnou řadu. Doporučujeme označit vzorovou fakturu pomocí Alt+X (označení ostatních faktur nejprve odstranit) pro pozdější rychlý výběr vygenerovaných faktur podle označení. Doklady typu opravný daňový doklad nemá smysl a nelze generovat hromadně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky