Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží povely Přenést do dokladu, Přenést s výběrem položek a Přenést i položky při vkládání zálohové faktury do konečné zúčtovací faktury?

odpověď

1) Přenést do dokladu - do konečné faktury se vloží pouze položka Uhrazená záloha, jejíž výši určíte v dialogovém okně Odpočtu zálohy.
2) Přenést s výběrem položek - tímto povelem určíte jaké položky zálohové faktury a v jakém množství se mají přenést do konečné faktury. Dále se vloží položka Uhrazená záloha, jejíž výši upravíte v dialogovém okně Odpočet zálohy. Přenesené položky se vyskladní ze skladu.
3) Přenést i položky - do konečné faktury se přenesou všechny položky ze zálohové faktury a zároveň se vloží položka Uhrazená záloha. Výši položky Uhrazená záloha určíte v dialogovém okně Odpočtu zálohy. Přenesené položky se vyskladní ze skladu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím