Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží povel Kontrola dokladů...?

odpověď

Tato funkce provede kontrolu správnosti výpočtu celkového součtu dokladu a zadaných položek dokladu. U položek dokladu program POHODA opětovně přepočítá na základě zadaného množství, jedn. ceny, DPH a slevy v % hodnotu základu a výši DPH.
 
Kontrola dokladů bude provedena vždy pro aktuální výběr záznamů v agendě. Výsledkem kontroly je soupis všech dokladů, u kterých byly zjištěny chyby při výpočtu základu DPH nebo hodnoty DPH. Chybné doklady zkontrolujte a popř. upravte. Pokud je v agendě Globální nastavení/Daně zatržena volba Kontrolovat toleranci DPH, nezobrazují se doklady splňující tuto toleranci.

Tuto funkci využijete především při velkém množství záznamů, kdy vzniká větší pravděpodobnost zadání špatného dokladu. Funkci doporučujeme také provést i v případě nesprávného uložení dokladu, tj. při zápisu nového záznamu, kdy došlo k násilnému ukončení programu, popř. výpadku elektrického proudu.

Povel Kontrola dokladů... je přístupný pouze v agendách umožňující zápis položkových dokladů. U firem, které vedou daňovou evidenci, není volba přístupná v agendě Banka a Pokladna.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím