Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem provedu v roce 2024 vyúčtování zálohové faktury z roku 2023, která byla zadaná ve snížené sazbě daně 15 %? Konečná faktura vystavená v roce 2024 je v sazbě DPH 12 % a je na nižší hodnotu, než ve které proběhla platba zálohy.

odpověď

Pro správné vystavení dokladů je nutné v agendě Nastavení/Globální v sekci Daně/DPH – ostatní zatrhnout možnost Nabízet historické sazby DPH a dále v sekci Pohledávky zatrhnout možnost Odpočet záloh podle § 37a. Nemáte-li tuto volbu zatrženou, můžete výpočet změnit přímo u dokladu pomocí povelu Záznam/Operace/Odpočet záloh podle § 37a…

Dle § 37a novely zákona o DPH je základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základu daně podle § 36 odst. 2. Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1 zákona o dani z přidané hodnoty:
1) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu platný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (tj. sazba a kurz platný k datu konkrétní transakce roku 2024). 
2) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu, které byly uplatněny při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud je uplatněna pouze jedna záloha - použije se % sazba z uplatněné zálohy.
3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 zákona o dani z přidané hodnoty je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplat přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a základem daně podle § 36 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Obdobně se postupuje, byly-li uplatněny různé kurzy pro přepočet cizí měny na českou měnu.

Příklad:
Vydaná zálohová faktura v roce 2023 ve výši 1000,- základ daně, DPH 15 % 150,- a celkem 1150,-. Daňový doklad ze zálohy vystaven ve stejné výši v roce 2023.
Konečná faktura vystavená v roce 2024 je ve výši 300,- základ daně, DPH 12 % 36,-.

Zadání konečné faktury:
Základ daně: 300,-
DPH 12 %: 36,-
Celkem: 336,-

Odpočet zálohy ve výši:
Základ daně: -1000,-
Hist. snížená sazba DPH 15 %: -150,-
Celkem záloha: -1150,-

Výpočet při použití § 37a:
Rozdíl částek mezi sjednanou hodnotou za zdanitelné plnění a přijatou platbou je v záporné výši -700,- (300 - 1000). Vypočtené DPH z rozdílu základů je ve výši -105,- (-700 x 15 %). Tato hodnota vstoupí do přiznání DPH.

Další příklady naleznete v nápovědě programu POHODA, kterou vyvoláte prostřednictvím klávesy F1 (téma - Jak postupovat při změně legislativy/Změny u DPH od 1. 1. 2024).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím