Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem provedu v roce 2024 vyúčtování zálohové faktury z roku 2023, která byla zadaná ve snížené sazbě daně 10 %? Konečná faktura vystavená v roce 2024 je v sazbě DPH 0 % a je na vyšší hodnotu, než ve které proběhla platba zálohy.

odpověď

Pro správné vystavení dokladů je nutné v agendě Nastavení/Globální v sekci Daně/DPH – ostatní zatrhnout možnost Nabízet historické sazby DPH a dále v sekci Pohledávky zatrhnout možnost Odpočet záloh podle § 37a. Nemáte-li tuto volbu zatrženou, můžete výpočet změnit přímo u dokladu pomocí povelu Záznam/Operace/Odpočet záloh podle § 37a…

Dle § 37a novely zákona o DPH je základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základu daně podle § 36 odst. 2. Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1 zákona o dani z přidané hodnoty:
1) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu platný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (tj. sazba a kurz platný k datu konkrétní transakce roku 2024). 
2) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu, které byly uplatněny při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud je uplatněna pouze jedna záloha - použije se % sazba z uplatněné zálohy.
3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 zákona o dani z přidané hodnoty je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplat přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a základem daně podle § 36 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Obdobně se postupuje, byly-li uplatněny různé kurzy pro přepočet cizí měny na českou měnu.

Příklad:
Vydaná zálohová faktura v roce 2023 ve výši 1000,- základ daně, DPH 10 % 100,- a celkem 1100,-. Daňový doklad ze zálohy vystaven ve stejné výši v roce 2023.
Konečná faktura vystavená v roce 2024 je ve výši 2000,-.

Celkové plnění se musí rozepsat na poměrné plnění dle záloh s příslušnou historickou sazbou DPH a zbylou hodnotu plnění uvedete s 0 % sazbou DPH do samostatného řádku.

Zadání konečné faktury:
Základ daně: 1000,- (poměrná část odpovídající záloze)
DPH Hist. snížená sazba 2: 10 %: 100,-
Základ daně: 900,- (zbývající plnění 2000 - 1100)
DPH 0 %: 0,-
U plnění odpovídající záloze ve výši 10 % musíte zadat DPH Hist. sníž. s. 2 a vyplnit sazbu DPH % ve výši 10 %. Zkontrolujte, že hodnoty souhlasí s hodnotami uvedenými na daňovém dokladu.

Odpočet zálohy ve výši:
Základ daně: -1000,-
Hist. snížená sazba 2 DPH 10 %: -100,-
Celkem záloha: -1100,-

Výpočet při použití § 37a:
Rozdíl základů daně druhé snížené sazby DPH 10 % je 0,- (1000 - 1000). Vypočtené DPH je tedy ve výši 0,-.

Další příklady naleznete v nápovědě programu POHODA, kterou vyvoláte prostřednictvím klávesy F1 (téma - Jak postupovat při změně legislativy/Změny u DPH od 1. 1. 2024).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím