Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem převedu doklad do formátu ISDOC?

odpověď

Zvolením povelu Záznam/Komunikace/Export do ISDOC... v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Interní doklady vyvoláte průvodce exportem do ISDOC. Export je možné provést pouze v případě aktivního práva na export.

První strana průvodce slouží k výběru kvalifikovaného certifikátu, kterým má být elektronický dokument podepsán. Program POHODA umožňuje dokončit průvodce Exportem do ISDOC i v případech, kdy nebude vybrán žádný certifikát nebo bude vybrán aktuálně neplatný certifikát, tj. certifikát, jehož platnost již vypršela nebo dosud nenastala.

Na druhé straně průvodce se zadává název souboru a cesta ke složce, do které má být doklad vyexportován. 
V poli Složka je zobrazena poslední zvolená cesta. Prostřednictvím tlačítka Procházet je možné zadat jinou cestu. 
Do pole Soubor je generováno číslo exportovaného dokladu. Název souboru můžete přepsat. Není nutné zadávat příponu *.isdoc, resp. *. isdocx. Program POHODA tuto přílohu přiřadí exportovanému dokladu automaticky. 
Zatrhnete-li pole Odeslat emailem, otevře se po dokončení průvodce okno pro odeslání emailové zprávy. Vyexportovaný doklad se vloží jako příloha tohoto emailu. Do zprávy se vypíše emailový kontakt odběratele, který je uveden v poli Email v agendě Adresář. 
Zatržením volby Zobrazit v readeru, dojde po dokončení exportu k otevření ISDOC readeru, prostřednictvím kterého můžete vyexportované údaje zkontrolovat. 
Výklopný seznam Verze ISDOC obsahuje všechny podporované verze formátu ISDOC, které umí program POHODA exportovat. Implicitně se vždy nabízí poslední verze. 
Ve výklopném seznamu Hash algoritmu zvolte způsob výpočtu hashe XML dokumentu a případných souborů označených jako přílohy.
Jestliže váš odběratel vyžaduje v dokladu uvádět vlastní identifikaci zboží, vyberte ve výklopném seznamu Identifikace zboží dle kupujícího načíst z pole pole, ve kterém jsou tyto informace obsaženy.

Na třetí straně průvodce zadejte cestu k souborům, které mají být jako příloha vyexportovány spolu s dokumentem. Do sloupce Název přílohy dojde k automatickému vygenerování unikátního názvu souboru. Je-li součástí přílohy vizuální podoba exportovaného dokumentu, označte ji ve sloupci Náhled.

Na poslední straně průvodce dojde k vypsání informací o průběhu exportu, údaje o certifikátu, cesta k vyexportovanému dokumentu a další.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky