Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem mohu stornovat zálohovou fakturu?

odpověď

Vyberte zálohovou fakturu, kterou chcete stornovat a zvolte povel Storno z nabídky Záznam. Tento povel vytvoří k příslušné zálohové faktuře stornovací doklad a zálohu označí jako stornovaný doklad. Oba doklady (stornovaný i stornovací) 
se již nenabízí k likvidaci, jsou automaticky zlikvidované bez vazby.
Vydané zálohové faktury, resp. Přijaté zálohové faktury nejsou daňové doklady, lze je tedy stornovat nejen účetním způsobem vystavením stornovacího dokladu, ale také pouze k určitému datu, bez vystavení stornovacího dokladu.

V případě, že je zálohová faktura již uhrazená a je vytvořený daňový doklad k platbě zálohové faktury, vytvořte v agendě Vydané faktury Opravný daňový doklad se zápornou částkou ve výši daňového dokladu. Vydaný opravný daňový doklad vstoupí do přiznání k DPH až po vyplnění data v poli Uplat. DPH.
Jestliže budete odběrateli vracet peníze za neuskutečněnou zakázku, můžete záporný opravný daňový doklad vložit do příkazu k úhradě pomocí povelu Záznam/Přenos/Závazky v agendě Příkazy k úhradě.
U zálohové faktury zvolte povel Záznam/Odpočet zálohy. Poté se již zálohová faktura nebude nabízet k dalšímu uplatnění ve vydaných fakturách.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím