Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak nastavit v systému POHODA, aby se při vystavování faktur automaticky nastavila na záložce Položky dokladu požadovaná sazba DPH. Stejná problematika je u nastavení předkontace bez vazby na sklad, popř. měrné jednotky, kde se nabízí prázdné políčko.

odpověď

Hodnota procenta DPH, které se má nabízet na záložce Položky dokladu při založení nové faktury, lze zadat v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení/Doklady, kde je třeba vyplnit požadované procento v poli "Výchozí sazba DPH".
Po zadání množství u příslušné položky dokladu se nabídne zadané procento DPH.

Nastavení předkontace, popř. měrné jednotky lze vyřešit pomocí šablony. V agendě Fakturace/Vydané faktury zvolte klávesu F8 a vyberte volbu Upravit šablony. Vyplňte název šablony, na záložku Položky dokladu zapište požadovaná data a šablonu uložte klávesovou zkratkou Ctrl+Enter.

Šablonu nastavíte jako výchozí, pokud při volbě šablony stisknete klávesovou zkratku Shift+Enter. U názvu výchozí šablony je tečka. Při zadání nové vydané faktury budou požadované údaje automaticky přednastaveny.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky