Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak lze rychle dohledat nevyrovnané zůstatky na účtu vydaných, resp. přijatých záloh?

odpověď

Kontrolní tiskovou sestavu Inventura vydaných, resp. přijatých zálohových faktur naleznete v agendě Fakturace/Vydané, resp. Přijaté zálohové faktury. Tato sestava se skládá ze dvou částí. První část obsahuje informace o zaúčtování jednotlivých zálohových faktur na syntetické účty, resp. jejich analytické účty, úhradu. Dále zde naleznete informaci, zda byl vystaven k zálohové faktuře daňový doklad a konečná faktura. Druhá část obsahuje informace o uplatnění zálohových faktur bez vazby v konečné faktuře a jejich zaúčtování. Před náhledem nebo tiskem je možné zatrhnout volbu Jen nenulový zůstatek syntetických účtů. Po zatržení se v tiskové sestavě budou zobrazovat pouze zálohové faktury, které nemají vyrovnaný zůstatek.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím