Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Lze při ověření DIČ v systému VIES zjistit, že subjekt je identifikovanou osobou?

odpověď

Systém VIES poskytuje informaci, zda ověřované DIČ je či není platné pro účely DPH. Nerozlišuje již identifikované osoby, které také mají přidělené platné DIČ pro účely DPH.

Pokud chcete být v programu POHODA upozorněni na skutečnost, že Váš dodavatel může být identifikovanou osobu, použijte kontrolu v registru plátců DPH, která je dostupná v agendách Poptávky, Vydané objednávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Příkazy k úhradě a Adresář.

Kontrolu lze vyvolat ručně nebo automaticky při uložení dokladu ve všech výše uvedených agendách s výjimkou adresáře. Pro automatickou kontrolu je potřeba mít v agendě Globální nastavení/CRM zatrženou volbu Při uložení dokladu provést ověření v registru plátců DPH.

Pokud je při kontrole v registru plátců DPH zjištěno, že jde o identifikovanou osobu, zobrazí se výsledek ověření s textem: "V registru plátců DPH nebyl nalezen žádný záznam s vybraným DIČ." Toto upozornění se zobrazí pokud je subjekt s daným DIČ identifikovanou osobou, registrace k DPH byla zrušena nebo DIČ neexistuje.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím