Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží záložka Plán zakázky?

odpověď

Tato záložka slouží k evidenci plánovaných nákladů, výnosů a ostatních operací spojených se zakázkou. Také ji můžete využít např. k evidenci vykazované práce podle pracovních pozic či dalším aktivitám, které jsou spjaty s realizací zakázky.
Na záložce Plán zakázky vyplňte datum a druh operace. Dále můžete uvést název operace, zdroj, množství, měrnou jednotku
a částku. S uvedenými údaji poté můžete pracovat v agendě Sledování zakázek. Agendu Sledování zakázek vyvoláte
z agendy Zakázky přes povel Záznam/Sledování zakázek...

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím