Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu pracovat s agendou Sledování zakázek?

odpověď

Jestliže Vás zajímá průběh pouze jedné zakázky či konkrétních zakázek, proveďte před otevřením průvodce nejdříve výběr určité zakázky, příp. více zakázek.
U provedeného filtru zvolte povel Záznam/Sledování zakázek.... Zobrazí se Průvodce sledováním zakázek, pomocí kterého otevřete agendu Sledování zakázek.
Na 1. straně průvodce určíte, zda chcete otevřít agendu Sledování zakázek dle naposledy nastavených parametrů, či chcete vytvořit nový pohled na sledované zakázky.
V případě, že chcete vytvořit nový pohled na sledované zakázky, v dalším okně průvodce zadejte období, za které chcete zakázky sledovat a agendy, se kterými chcete v agendě Sledování zakázek pracovat.
Po otevření agendy se zobrazí seznam dokladů, resp. položek dokladů, které obsahují konkrétní zakázky. Načtené záznamy jsou seřazeny v rámci jednotlivých zakázek podle sloupce Datum.

S kompletním přehledem dokladů týkajících se zakázky můžete dále pracovat dle svých potřeb. Můžete provádět filtry, přidávat další sloupce a také údaje vyexportovat do programu Microsoft Excel, kde se zakázkami můžete dále pracovat.

Pokud budete provádět úpravy dokladů se zakázkou a agenda Sledování zakázek zůstane otevřená, změny se do agendy automaticky nepromítnou. Je nutné agendu zavřít a prostřednictvím průvodce znovu data vytvořit.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím