Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Synchronizoval jsem data poté, co byla v programu POHODA provedena datová uzávěrka a nyní doklady z předchozího účetního období nevidím v aplikaci mPOHODA. Proč?

odpověď

Spuštěním kompletní synchronizace dat v programu POHODA po provedení datové uzávěrky se synchronizované záznamy, které spadají do uzavřeného účetního období, v aplikaci mPOHODA v závislosti na aktuálně nastaveném způsobu archivace buď nenávratně odstraní, nebo dojde pouze k jejich skrytí v seznamu všech dokladů.

V aplikaci mPOHODA v agendě Nastavení dokladů v sekci Archivace zvolte před provedením datové uzávěrky jeden ze způsobů archivace dokladů:

  1. Volbou skrýt v aplikaci mPOHODA synchronizované záznamy předchozích období dochází pouze ke skrytí záznamů uzamčených datovou uzávěrkou v hlavním seznamu dokladů. Pro jejich zobrazení zapněte v jednotlivých dokladových agendách funkci pro vyhledávání a aktivujte volbu Zobrazit záznamy předchozích období. Skryté záznamy jsou přístupné pouze přes webové rozhraní, na mobilní zařízení se nestahují.

  2. Volbou odstranit v aplikaci mPOHODA synchronizované záznamy předchozích období dochází synchronizací dat po datové uzávěrce k nenávratnému smazání záznamů uzamčených datovou uzávěrkou.

Funkčnost se aplikuje na synchronizované pokladní doklady, prodejky, vydané faktury, vydané zálohové faktury a přijaté objednávky.

Minimalizováním dat pouze na záznamy spadající do aktuálního účetního období se zpřehlední práce se záznamy, jejich vyhledávání bude snazší a zrychlí se tak i celková synchronizace dat, jak mezi aplikací mPOHODA a programem POHODA, tak synchronizace spouštěná na mobilním zařízení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím