Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na další nákup nebo 50% slevu na 1. hodinu individuálních služeb

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu v účetnictví zúčtování kurzových rozdílů z neuhrazených pohledávek a závazků v cizí měně k 31. 12.?

odpověď

K tomuto účelu slouží funkce Uzávěrka kurzových rozdílů z nabídky Účetnictví/Uzávěrka. Před provedením této uzávěrky
je nutné mít v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek vyplněný denní kurz k 31.12.201x.
Funkce Uzávěrka kurzových rozdílů vytvoří k poslednímu dni účetního období kurzové rozdíly k jednotlivým neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně do agendy Účetnictví/Interní doklady. Tyto doklady budou zaúčtovány podle předkontací zadaných v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Cizí měny. Pomocí tohoto povelu dojde rovněž k aktualizaci korunové částky ve sloupci „K likvidaci“ u jednotlivých dokladů, která zaručí správný výpočet kurzových rozdílů ke dni jejich likvidace.
 

Od verze 11200 dojde k výpočtu kurzových rozdílů ke všem neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně, i když byl jiný doklad v cizí měně, který podléhá uzávěrce kurzových rozdílů, zlikvidován v následujícím období. Na poslední straně průvodce Uzávěrkou kurzových rozdílů program POHODA zobrazí přehled všech zaúčtovaných kurzových rozdílů, resp. nezaúčtovaných kurzových rozdílů z důvodu úhrady po posledním dni zdaňovacího období.
Doklady uvedené v sekci Nezaúčtované kurzové rozdíly zkontrolujte a v případě, že u nich byla uzávěrka kurzových rozdílů provedena nesprávně, resp. vůbec provedena nebyla, likvidaci zrušte a uzávěrku proveďte znovu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím