Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu v účetnictví zúčtování kurzových rozdílů k neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně k 31. 12.?

odpověď

Ke konci účetního období je třeba všechny neuhrazené pohledávky a závazky v cizí měně přepočítat kurzem ČNB platným k poslednímu dni účetního období. V programu POHODA k tomu slouží funkce Uzávěrka kurzových rozdílů. Před jejím provedením je nutné v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek zadat kurz pro uzávěrku kurzových rozdílů. Do této agendy jsme od verze 12700 přidali nový typ kurzu s názvem Uzávěrkový. Tento typ kurzu se nabízí v účetních jednotkách typu Účetnictví pro podnikatele a v účetních jednotkách pro nevýdělečné organizace. Uzávěrkový kurz je možné zadat ručně, nebo jej automaticky načíst. Jelikož se uzávěrkový kurz používá pouze pro uzávěrku kurzových rozdílů, je možné jej zadat pouze k poslednímu dni účetního období.
Kurz typu Uzávěrkový se po datové uzávěrce automaticky přenese do dalšího roku a použije se při výpočtu kurzového rozdílu při likvidaci dokladů v cizí měně z minulého účetního období, u kterých byla provedena uzávěrka kurzových rozdílů.

Uzávěrku kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků provedete přes nabídku Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Neuhrazených pohledávek a závazků. POHODA zobrazí průvodce, kde na první straně vyberete číselnou řadu pro vytvoření interních dokladů s kurzovým rozdílem. Na poslední straně průvodce se zobrazí přehled všech zaúčtovaných kurzových rozdílů, resp. nezaúčtovaných kurzových rozdílů z důvodu likvidace dokladu po posledním dni účetního období. Doklady v části Nezaúčtované kurzové rozdíly zkontrolujte a v případě, že u nich nebyla uzávěrka kurzových rozdílů provedena správně, resp. vůbec, likvidaci zrušte a uzávěrku proveďte znovu.

Po dokončení průvodce se k poslednímu dni účetního období vytvoří kurzové rozdíly k jednotlivým neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně do agendy Účetnictví/Interní doklady. Tyto doklady budou zaúčtovány podle předkontací zadaných v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Cizí měny. U dokladů s provedenou uzávěrkou kurzových rozdílů se zároveň zaktualizují korunové částky ve sloupci K likvidaci.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím