Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu mimořádnou uzávěrku v průběhu účetního období?

odpověď

1. způsob provedení mimořádné uzávěrky
Před provedením účetní uzávěrky je nutné zaúčtovat část odpisů majetku vztahující se k danému období. Pokud účtujete odpisy měsíčně, není tato úprava nutná.
Účetní uzávěrku k požadovanému datu (např. 31.3.2012) provedete v agendě Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka…
V agendě Účetnictví/Uzávěrka/Datová uzávěrka… provedete datovou uzávěrku roku 2012. V agendě Soubor/Účetní jednotky se vytvoří nová účetní jednotka pro rok 2013, u které přes agendu Záznam/Účetní období změníte období na rok 2012. Následně je třeba upravit datumy v agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů.
Částku odpisů je nutné opravit o část, která byla zaúčtována před účetní uzávěrkou (opět není nutné, pokud odpisy účtujete měsíčně). Odúčtování můžete provést v agendě Účetnictví/Interní doklady.
Na fakturách, které se po datové uzávěrce přenesou do nové účetní jednotky, bude předkontace Bez. U faktur do data 31.3.2012 předkontaci Bez ponecháte. U faktur po datu 31.3.2012 je nutné předkontaci vyplnit.
Do nové účetní jednotky se nepřenesou faktury, které byly zlikvidovány. Tuto situaci je možné řešit přes export a import agendy (Soubor/Datová komunikace/Export agendy… ve staré účetní jednotce a 
Soubor/Datová komunikace/Import agendy … v nové účetní jednotce).

2. způsob provedení mimořádné uzávěrky
V účetní jednotce roku 2012 můžete provést účetní uzávěrku (opět se zaúčtováním části odpisů, jak je popsáno výše).
Poté zkopírujete účetní jednotku roku 2012 v agendě Soubor/Účetní jednotky, např. povelem Ctrl+K.
Na předchozí účetní jednotce provedete datovou uzávěrku, aby byla tato účetní jednotka uzavřena.
Otevřete zkopírovanou účetní jednotku, na které nebyla provedena datová uzávěrka. V této účetní jednotce budete po zrušení účetní uzávěrky v agendě Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka… - Zrušit převody zůstatků pokračovat s účetnictvím. Opět odúčtujete část odpisů v agendě Účetnictví/Interní doklady, která již byla jednou zaúčtována.
Všechny faktury v účetní jednotce zůstanou a není nutné provádět export a import agend.
V agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů zapíšete počáteční stavy k datu 1.4.2012 a vymažete stávající počáteční stavy.
U faktur, které jsou z období před uzávěrkou a nejsou zlikvidovány, vyplníte předkontaci Bez. Tyto faktury jsou již zahrnuty v počátečních stavech účtů. Doklady, které do daného období nepatří, vymažete.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím