Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Doklady člením na střediska a potřebuji uzavřít účty dle středisek. Je možné provést účetní uzávěrku dle středisek?

odpověď

Ano, od verze 11100 je možné v programu POHODA provést účetní uzávěrku dle středisek. Aby program POHODA rozdělil konečné stavy účtů dle příslušných středisek, v dialogovém okně pro účetní uzávěrku zatrhněte možnost Dle středisek.
Program POHODA převede konečné stavy účtů do agendy Počátečních stavů účtů následujícího roku dle jednotlivých středisek. Počáteční stavy účtů jednotlivých středisek můžete zkontrolovat v agendě Počáteční stavy účtů nebo na tiskové sestavě Pohyb účtů po střediscích.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím