Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak odpisy ovlivňují daň z příjmů?

odpověď

Do agendy Daň z příjmů vstupuje rozdíl účetních a daňových odpisů, tedy hodnota na účtu 551 - nedaňový.
Pokud je rozdíl kladný, dochází ke zvýšení základu daně pro výpočet daně z příjmu, je-li rozdíl záporný, dochází ke snížení. 

Příklad: 

Výše účetních odpisů

15 525 Kč neúčtuje se
Výše daňových odpisů 186 293 Kč 551 - daňový
Rozdíl účetních a daňových odpisů -170 768 Kč 551 - nedaňový

V agendě Daň z příjmů bude v sekci Snížení zisku uvedena v řádku Rozdíl účetních a daňových odpisů hodnota 170 768 Kč. Je tomu tak proto, že do výsledku hospodaření před zdaněním vstupují účetní odpisy v částce 15 525,- Kč. Pro výpočet daně z příjmu je ovšem možné uplatnit daňové odpisy, tedy hodnotu 186 293,- Kč, proto je dosažený výsledek hospodaření před zdaněním, kde jsou zaúčtovány účetní odpisy, snížen o rozdíl účetních daňových odpisů, což ve výsledku znamená, že jsou v základu pro výpočet daně zohledněny pouze daňové odpisy.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím