Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V seznamu pokladen je nastaven u každé pokladny jiný analytický účet pro zaúčtování. Při účtování se ovšem veškeré pokladní doklady zaúčtují na jeden analytický účet 211001?

odpověď

Pravděpodobně máte nesprávně vytvořeny předkontace. K záměně analytické části účtu dojde v případě, že předkontace obsahuje účet s analytikou, tzn. předkontace v agendě Pokladna musí obsahovat účet 211000 místo 211001. Potom program POHODA místo účtu 211000 automaticky vloží analytický účet zadaný v agendě Nastavení/Hotovostní pokladny, o čemž se můžete přesvědčit na záložce Zaúčtování v agendě Pokladna.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím