Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Řeší program POHODA v účetnictví přeplatky u faktur?

odpověď

Ano, program POHODA řeší přeplatky v účetnictví (dříve PÚ) pro agendu Banka. V agendě Nastavení/Globální nastavení sekce Přeplatky můžete práci s přeplatky aktivovat zatržením volby Automatizovat práci s přeplatky. Poté nastavte Limit pro drobný přeplatek a předkontace, na jaké účty se má drobný přeplatek účtovat. 

Dále zadejte předkontaci pro zaúčtování velkého přeplatku v agendě Banka. Předkontace v poli Vyst. závazky je přednastavena na BEZ325999 a Vyst. pohledávky na BEZ315999. Tato předkontace slouží pouze pro výběr účtu, který se použije při likvidaci automaticky vytvořeného dokladu na velký přeplatek.  O vlastní předkontaci Bez se neúčtuje (tyto předkontace nevstupují do účetního deníku). Doklady zaúčtované na tyto předkontace naleznete na kontrolní tiskové sestavě Doklady s vlastní předkontací Bez v agendě Účetnictví/Účetní deník. 

V agendě Banka zvolte povel Záznam/Přenos ->/Likvidace výběrem ->. Na příslušném dokladu k likvidaci vyberte povel Likvidovat jinou částkou. Zobrazí se dialogové okno Likvidace v jiné částce, ve kterém zadáte skutečně zaplacenou hodnotu. Pokud rozdíl mezi hodnotou faktury a skutečnou úhradou bude v zadaném limitu drobného přeplatku, vloží se na záložku Položky dokladu automaticky řádek s názvem Drobný přeplatek. Tento přeplatek se zaúčtuje podle přednastavené předkontace v Globálním nastavení/Přeplatky. 

Pokud rozdíl mezi hodnotou faktury a skutečnou úhradou bude vyšší než zadaný limit pro drobný přeplatek, vloží program automaticky na bankovní doklad další položku s názvem Přeplatek. Na hodnotu velkého přeplatku se automaticky vytvoří pohledávka (závazek) s vlastní předkontací BEZ. Prostřednictvím záložky Doklady lze pohledávku (závazek) otevřít. Pracuje-li s programem POHODA více uživatelů, lze každému uživateli nastavit číselnou řadu pro velký přeplatek. Nastavení provedete v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení sekce Přeplatky.

Přeplatky jsou v programu POHODA evidovány u přijatých faktur, přijatých zálohových faktur, ostatních závazků, vydaných faktur, vydaných zálohových faktur, ostatních pohledávek a interních dokladů (pouze v PÚ).

Doklad na hodnotu přeplatku, který likvidací vznikl, můžete otevřít ve výše uvedených agendách přes záložku Doklady.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím