Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč stav pokladny na tiskové sestavě Stav pokladen (k datu) nesouhlasí se stavem účtu 211?

odpověď

Pravděpodobně máte v agendě Účetnictví/Pokladna některé záznamy nezaúčtované, nebo jste použili zaúčtování na účet 211 v jiné agendě než Pokladna. Pro kontrolu nezaúčtovaných operací (např. s předkontací Nevím resp. Bez) můžete využít kontrolní sestavy v agendě Účetnictví/Účetní deník. Tisková sestava Stav pokladen (k datu) vychází pouze ze záznamů zaevidovaných v agendě Pokladna bez ohledu na zaúčtování, naopak stav na účtů 211 (např. na tiskové sestavě Pohyb na účtu v agendě Účetnictví/Účtová osnova) respektuje pouze operace zaúčtované na tento účet bez ohledu na příslušnou agendu.

Nesoulad může nastat i v případě, že máte např. v roce 20xx zadaný v agendě Pokladna doklad s datem zdanitelného plnění roku 20xx+1. Po provedení datové uzávěrky roku 20xx se tento doklad převede do následujícího s předkontací Bez do agendy Pokladna. Ovlivní tedy sestavu Stav pokladen (k datu), ale neovlivní pohyb na účtu 211. Tento doklad doporučujeme 
v roce 20xx+1 z agendy Pokladna vymazat a zadat do agendy Interní doklady s předkontací Bez, odkud vstoupí do přiznání k DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím