Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč se bezhotovostní mzdy zaúčtují na účet BEZ331000, respektive BEZ366000?

odpověď

Tyto předkontace jsou přednastaveny v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Předkontace v poli Doplatek mezd na účet zaměstnance BEZ331000 a v poli Doplatek mezd na účet společníka BEZ366000. Po zaúčtování vystavených mezd program automaticky vytvoří na výplatu bezhotovostních mezd ostatní závazek s předkontací BEZ331000, (resp. BEZ366000). O vlastní předkontaci BEZ331000, (resp. BEZ366000) se neúčtuje. Tyto předkontace nevstupují do účetního deníku. Doklady zaúčtované na tyto předkontace naleznete pouze na tiskové sestavě Doklady s vlastní předkontací Bez v kontrolních sestavách, které vyvoláte prostřednictvím povelu Tiskové sestavy z nabídky Soubor v agendě Účetnictví/Účetní deník. Po likvidaci takto zaúčtovaného ostatního závazku v agendě Banka dojde k automatickému přiřazení předkontace (331000/221000 u zaměstnance nebo 366000/221000 u společníků), pokud jsou tyto předkontace vytvořeny.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím