Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Podporuje program POHODA výpočet obratu podle zákona o DPH?

odpověď

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se obrat určuje dle § 6 odst. 2.
Pokud obrat dle tohoto § nepřesáhne částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je osoba povinná k dani od této daně osvobozena. 
Pokud se osoba povinná k dani stane plátcem DPH dle § 99 tohoto zákona, stanovuje se dle obratu zdaňovací období, tj. čtvrtletní nebo měsíční.   
Program POHODA tento výpočet nepodporuje. V Účetnictví/Účetní deník lze  pro výpočet použít různé tiskové sestavy, např. obratová předvaha, obraty účtů, obraty účtů analyticky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím