Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Po zapsání datumu uplatnění DPH do vydaného opravného daňového dokladu přibyl na záložce Zaúčtování nový řádek - přeúčtování ODD/dobropisu. Je to takto v pořádku?

odpověď

Vydané opravné daňové doklady vstupují do odpočtu daně až po jejich potvrzení, které může nastat v jiném měsíci, proto nemusí souhlasit účet 343 s Podklady k dani z přidané hodnoty. 

V případě, že v sekci DPH v agendě Nastavení/Globální nastavení budou vyplněny analytické účty pro zaúčtování DPH
z ODD/Dobropisů, např. pro základní sazbu 343121 a pro sníženou sazbu 343115, dojde při vyplnění pole Uplatnění DPH
k automatickému přeúčtování částky DPH z uvedené analytiky na běžně používané účty, např. 343021, popř. 343015. Toto přeúčtování slouží pro sledování analytiky účtu 343 a snadnější kontrolu ODD, které ještě nevstoupilly do Přiznání DPH.

Pokud daná analytika nebude v agendě Globální nastavení sekce DPH vyplněna, přeúčtování částky DPH na analytiku nenastane.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím