Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mohu v průběhu roku přejmenovat nebo smazat již existující účet v účtové osnově?

odpověď

V agendě Účetnictví/Účtová osnova můžete v poli Název přejmenovat stávající účet. Tato změna se promítne do všech tiskových sestav, ve kterých se zobrazují i názvy účtů (např. Rozvaha).

V průběhu roku program POHODA neumožní smazat ty účty, na které bylo účtováno. Po provedení datové uzávěrky vymažte v novém účetním období předkontace, ve kterých je daný účet použit. Teprve poté vymažte účet v agendě Účtová osnova. Předpokladem je, že se v novém účetním období nenachází neuhrazený doklad zaúčtovaný na tento účet.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím