Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kde mohu v programu POHODA zadat přijatý daňový doklad k zaplacené zálohové faktuře? A jak vytvořím přijatou fakturu s odpočtem zaplacené zálohy?

odpověď

Daňový doklad ze zálohy je možné vystavit v agendě Přijaté zálohové faktury k uhrazené přijaté zálohové faktuře prostřednictvím povelu Daňový doklad z nabídky Záznam. Tento povel vytvoří daňový doklad do agendy Účetnictví/Interní doklady, kde se částka rozepíše na základ daně a částku DPH (pokud byly zadány na zálohové faktuře). Pokud byla přijatá zálohová faktura zadána v nulové hodnotě, doplňte sazbu DPH na záložce Položky dokladu. Základ daně bude zaúčtován 314/314, hodnota DPH 343/314. V poli Členění DPH uveďte „PD – tuzemské plnění“. Z vytvořeného interního dokladu vstoupí údaje do přiznání k dani z přidané hodnoty.

Konečnou přijatou fakturu poté zadáte v agendě Účetnictví/Přijaté faktury přes záložku Položky faktury. Jako první položku uvedete vyúčtování této faktury - základ daně a daň, od které se bude odečítat daná záloha. Druhou položku vložíte přes nabídku Záznam/Přenos ->/Zálohové faktury -> a přenesete požadovanou zálohovou fakturu. Do přijaté faktury se přenese celková částka zálohové faktury záporně s danou sazbou DPH. Tato částka musí souhlasit s příslušným daňovým dokladem. Členění DPH také uvedete „PD - Tuzemské plnění“. Do přiznání DPH vstoupí poté pouze rozdíl mezi touto fakturou a daňovým dokladem ze zálohy.
Zaúčtování - uhrazená záloha (účtovaná kladně): základ daně 321/314, částka DPH 321/343.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím