Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak stáhnu aktuální kurzový lístek?

odpověď

Pro automatické stahování aktuálních kurzů ze stránek ČNB do programu POHODA musíte mít nastaveno používání denních kurzů. Nastavení provedete v agendě Globální nastavení/Cizí měny zatržením volby Účtovat denním kurzem. V agendě Nastavení/Hotovostní pokladny, resp. Bankovní účty je možné také nastavit použití denního kurzu. 

Poté v agendě Globální nastavení/Cizí měny zatrhnete volbu Automaticky načítat kurzy. Kurz můžete načítat dle aktuálního kurzového lístku pro daný den nebo dle kurzového lístku z předešlého dne. Při uložení změny se zobrazí dialogové okno s možností okamžitého načtení denních kurzů z ČNB do agendy Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek. Pokud zvolíte Ne, načtou se kurzy při dalším otevření účetní jednotky (samozřejmě záleží na zadané době načtení).

Pokud nepoužíváte denní kurzy, nemáte nastavena přístupová práva pro agendu Kurzový lístek nebo aktivní připojení k internetu, kurzové lístky ze stránek ČNB se nenačtou. Stažený soubor se ukládá do datové složky programu POHODA do adresáře DATA\KL, ze kterého se poté kurzy automaticky načítají do ostatních účetních jednotek při jejich otevření. 

V případě, že kurz neexistuje, např. se jedná o den pracovního klidu, vytvoří program pro tyto dny kurzové lístky automaticky sám, tj. použije nejbližší předcházející kurz. 

K automatickému importu kurzových lístků lze využít také agendu Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek. Prostřednictvím povelu Záznam/Načíst kurzy... můžete načíst kurzy následujícím způsobem: Česká národní banka – online, Česká národní banka, Komerční banka.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím