Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu rozdělení DPH na analytické účty podle sazeb DPH?

odpověď

V agendě Účetnictví/Účtová osnova vytvořte potřebné analytické účty, které poté nastavte v sekci DPH v agendě Nastavení/Globální nastavení do pole Zákl. sazba, do pole Sníž. sazba a do pole Sníž. sazba 2 v oddílu Analytické účty. Provedené nastavení se projeví až u nového daňového dokladu, kde program POHODA již provede automaticky rozdělení v účetním deníku podle zadaných sazeb. Provedená změna nastavení DPH tedy nemá vliv na doklady vytvořené před touto změnou. Standardně v programu POHODA není nutné provádět analytické rozlišení sazeb DPH, protože DPH není zpracováváno z účetnictví, ale z primárních dokladů. Pro správné rozlišení účtů je třeba, aby předkontace byly zadány se syntetickým účtem 343000.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím