Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu přečíslovat doklady v agendě?

odpověď

Před přečíslováním dokladů doporučujeme provést zálohu dat pomocí povelu Zálohovat… z nabídky Soubor/Zálohování. 
V příslušné agendě poté proveďte výběr dokladů, které chcete přečíslovat, např. přes nabídku 
Záznam/Výběr/Složený dotaz… Poté z nabídky Záznam/Editace vyberte povel Přečíslovat… V dialogovém okně zadejte číselnou řadu (pevný prefix) a počáteční číslo, kterým budou přečíslované doklady začínat. 

Připomínáme, že tato operace je nevratná a jejím použitím může dojít k narušení věrného zobrazení skutečnosti v účetnictví. Z tohoto důvodu může přečíslování provést pouze administrátor nebo uživatel, který má v agendě Přístupová práva zatrženou volbu Administrátorské funkce.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím