Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak evidovat v účetnictví bankovní úvěr, který není připsán na běžný účet?

odpověď

Jedná se o situaci, kdy banka o poskytnutí finančních prostředků pouze informuje, nepřevádí je na běžný účet, ale přímo hradí předložené závazky společnosti.

Závazky se evidují standardním způsobem v agendě Fakturace/Přijaté faktury resp. Ostatní závazky s příslušnou předkontací.  Na základě předložení závazků banka provede úhradu z poskytnutého úvěrového rámce finančních prostředků. Poté je nutné provést likvidaci závazků v agendě Účetnictví/Interní doklady a následně zvolit správnou předkontaci např. 321 (325)/231(461) dle charakteru závazku. 

Na  předpis splátek úvěru je možné vytvořit v agendě Fakturace/Ostatní závazky jednotlivé splátky s předkontací „Bez  – Doklad bez zaúčtování“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Na platbu úroků z úvěru je možné vytvořit další závazek opět s předkontací „Bez  – Doklad bez zaúčtování“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Při tvorbě závazků na splátky úvěrů a úroků lze využít povel Stále platby… z nabídky Záznam v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Poté se v agendě Účetnictví/Banka bude provádět úhrada jednotlivých splátek přímo z běžného účtu s vazbou na vytvořené závazky v agendě Fakturace/Ostatní závazky, např. s předkontací 231(461)/221. Stejným způsobem se provádí úhrada úroků z úvěru např. s předkontací 5xx/221 (od roku 2008 dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 25 odst. 1 písm. w) nejsou vždy veškeré úroky z úvěru daňové).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím