Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak evidovat v účetnictví bankovní úvěr, který byl připsán na běžný účet?

odpověď

Na základě úvěrové smlouvy lze příjem finančních prostředků přímo zaznamenat v agendě Účetnictví/Banka na příslušný bankovní účet, kde zadáte nový příjmový doklad na částku úvěru a zvolíte příslušnou předkontaci dle charakteru úvěru 221/231 (krátkodobý), resp. 221/461 (dlouhodobý), členění DPH zvolíte „UN – Nezahrnovat do přiznání DPH“.
Z běžného účtu následně provádíte likvidaci veškerých závazků běžným způsobem.

Na  předpis splátek úvěru je možné vytvořit v agendě Fakturace/Ostatní závazky jednotlivé splátky s předkontací „Bez  – Doklad bez zaúčtování“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Na platbu úroků z úvěru je možné vytvořit další závazek opět s předkontací „Bez  – Doklad bez zaúčtování“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Při tvorbě závazků na splátky úvěru a úroků lze využít povel Stálé platby… z nabídky Záznam v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Poté se v agendě Účetnictví/Banka bude provádět úhrada jednotlivých splátek přímo z běžného účtu s vazbou na vytvořené závazky v agendě Fakturace/Ostatní závazky, např. s předkontací 231(461)/221. Stejným způsobem se provádí úhrada úroků z úvěru s předkontací 5xx/221 (od roku 2008 dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 25 odst. 1 písm. w) nejsou vždy veškeré úroky z úvěru daňové).

Příklad
Banka poskytla firmě krátkodobý úvěr ve výši 100 000 Kč, který byl připsán na běžný účet. Splátky budou ve výši 10 000 Kč po dobu 10 měsíců. Výše měsíčního úroku činí 2 000 Kč.

Poskytnutí úvěru ..............100 000,-            221/231
Úhrada závazků ....................xxxx             321(325)/221

Vytvoření závazků v agendě Ostatní závazky:
a) splátka úvěru .............. 10 000,- x 10     BEZ
b) splátka úroků .................2 000,- x 10     BEZ

Úhrada splátky .................10 000,-            231/221
Úhrada úroků......................2 000,-            5xx/221

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím