Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Dříve jsem pro účely vyplňování odpovědné osoby v případě zápisu zakázek, servisních, reklamačních záznamů vyplňoval odpovědné osoby v agendě Mzdy/Personalistika. Ve verzi 10100 se pro tyto účely již využívá agenda Odpovědné osoby. Jestliže převedu účetní jednotku do této nové verze, převede program POHODA tyto osoby automaticky i do agendy Odpovědné osoby, anebo je zde budu muset vyplňovat znovu?

odpověď

Po převodu do verze 10100, případně i pozdější, (pokud tuto verzi vynecháte) se nová agenda Odpovědné osoby automaticky předvyplní záznamy osob, jejichž jména už někdy byla v agendě Zakázky, Reklamace či Servis použita. Do této agendy samozřejmě můžete přidávat další osoby dle potřeby.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím