Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Lze v programu POHODA nastavit, aby se v účetním deníku zobrazoval text z položek dokladů?

odpověď

V agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Zaúčtování zrušte zatržení volby Sumarizovat položky se stejnou předkontací. Poté budou v účetním deníku zaúčtovány jednotlivé položky dokladu s příslušným textem. Toto nastavení platí pouze pro nově zadané doklady. 
Chcete-li tuto změnu promítnout do již vystavených dokladů, je nutné jednotlivé doklady zeditovat, tzn. klikněte např. do pole Text mezerníkem a doklad uložte.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím