Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu rozúčtování faktury, pokud je vystavena za služby i zboží?

odpověď

Fakturu zadejte do agendy Vydané faktury položkově, tzn. přes záložku Položky faktury. Ke každé položce je možné zadat příslušnou předkontaci. Předkontace zadaná na položkách dokladu, má přednost před předkontací zadanou ve formuláři dokladu. V případě, že u položky není zadána žádná předkontace, bude tato položka zaúčtována podle předkontace uvedené na formuláři. 

Další možností je danou fakturu rozúčtovat v agendě Účetnictví/Účetní deník pomocí povelu Rozúčtování z nabídky Záznam.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím