Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu v programu POHODA rozúčtovat položky dokladu?

odpověď

Doklad zadáte položkově, tzn. prostřednictvím záložky Položky dokladu, na které je možné ke každé položce přiřadit jinou předkontaci. Předkontace zadaná na položkách dokladu, má vždy přednost před předkontací zadanou ve formuláři v poli Předkontace. V případě, že není u položky zadána žádná předkontace, bude tato položka zaúčtována podle předkontace uvedené ve formuláři.

Další možností je rozúčtovat záznam přímo v účetním deníku resp. peněžním deníku. Na dokladu, který chcete rozúčtovat, otevřete záložku Zaúčtování. Z místní nabídky zobrazené prostřednictvím pravého tlačítka myši zvolte povel Otevřít zaúčtování. Tento povel Vás přepne do agendy Účetní deník. Zde budete stát kursorem na záznamu, který chcete upravit, a zvolíte povel Rozúčtování z nabídky Záznam. Po vyvolání tohoto povelu se v účetním deníku vloží nový záznam, u kterého uvedete částku, předkontaci a případně další údaje. Po uložení tohoto záznamu program POHODA automaticky sníží částku původního záznamu.
Pokud takto upravíte vygenerovaný záznam v účetním deníku, změní se předkontace zdrojového dokladu na speciální předkontaci s názvem "Ručně – Zaúčtování se provede ručně".

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím