Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Co mohu v programu POHODA zkontrolovat, pokud účet 343 – Daň z přidané hodnoty nesouhlasí s tiskovou sestavou Podklady k dani z přidané hodnoty?

odpověď

1) V agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH zvolte povel Tiskové sestavy… z nabídky Soubor, resp. klávesovou zkratku Ctrl+T. V zobrazeném dialogovém okně Tisk zkontrolujte sestavy Chyby v zaúčtování DPH a Kontrola zaúčtování DPH.
Tisková sestava Kontrola zaúčtování DPH kontroluje vazbu dokladu mezi účetním deníkem (účet 343) a přiznáním DPH. Chybné doklady se označí pomocnými symboly, které se budou nacházet ve sloupci Test.
Tisková sestava Chyby v zaúčtování DPH obsahuje doklady, u nichž se celková částka DPH neshoduje s částkou zaúčtovanou v účetním deníku na účtu 343. Chybné doklady se opět označí pomocnými symboly, které se budou nacházet ve sloupci Test.
Vysvětlení jednotlivých symbolů naleznete na konci uvedených tiskových sestav.

2) Pokud účet 343 členíte na analytické účty, zkontrolujte zaúčtování správných hodnot při přeúčtování daňové povinnosti 
či nadměrného odpočtu v agendě Účetnictví/Interní doklady. 

3) Další možností nesouladu je zaúčtování dokladu v účetním roce 20xx, ale jeho uplatnění v přiznání k dani z přidané hodnoty je až v roce 20xx+1 a naopak. Kontrolu můžete provést pomocí tiskové sestavy Kontrola pohybu na účtu DPH s přiznáním k DPH, která se nachází v agendě Účetní deník v Kontrolních tiskových sestavách.
Sestava obsahuje doklady, u kterých vzniká nesoulad mezi datem zdanitelného plnění (datem, kterým doklady vstupují 
do přiznání DPH) a datem účetního případu (datem, kterým doklady vstupují do účetního deníku, tedy na pohyb účtu 343).

4) Používáte-li zálohový a vypořádací koeficient, popř. pokud byl vyplněn řádek 45 – Změna režimu – daň na vstupu (plný resp. krácený nárok), zkontrolujte správné zaúčtování v agendě Účetnictví/Interní doklady.

5) V agendě Fakturace/Vydané faktury zkontrolujte prostřednictvím kontrolní tiskové sestavy Neuplatněné opravné daňové doklady a dobropisy, zda všechny opravné daňové doklady, resp. vydané dobropisy vstoupily do přiznání k dani z přidané hodnoty. Vydané dobropisy vstupují do přiznání k dani z přidané hodnoty dle data uvedeného v poli Odp.DPH. 
Opravné daňové doklady vstupují na základě data uvedeného v poli Uplat. DPH. Uvedenou sestavu zobrazte zvolením povelu Tiskové sestavy… z nabídky Soubor, resp. prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+T.

6) V agendě Účetnictví/Účtová osnova vyberte účet 343 – Daň z přidané hodnoty a prostřednictvím 
nabídky Soubor/Tiskové sestavy… (Ctrl+T) zvolte sestavu Pohyb na účtu. V levé části dialogového okna Tisk je možné zadat počátek a konec období. Uvedenou sestavu zkontrolujte s tiskovou sestavou Podklady k dani z přidané hodnoty 
nacházející se v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH. Zde vyberte přiznání za daný měsíc, resp. čtvrtletí a zvolte nabídku Soubor/Tiskové sestavy… (Ctrl+T).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím