Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V daňové evidenci se při zobrazení tiskové sestavy Tabulka pro přílohu daně z příjmů (DE) zobrazí hláška o potřebě zadání denního kurzu k 31.12. V agendě Kurzový lístek denní kurz k 31.12. daného roku vyplněný mám. Proč se hláška zobrazuje?

odpověď

Pro tiskovou sestavu Tabulka pro přílohu daně z příjmů (DE) je nutné, aby v agendě Kurzový lístek byl vyplněný denní kurz
k 31.12. daného roku a zároveň denní kurz k 31.12. předchozího roku. Denní kurz předchozího roku do programu načíst nelze, je třeba jej zadat ručně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím