Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je nutné v daňové evidenci provádět přecenění příjmů a výdajů ke konci roku?

odpověď

Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci a nepoužívají denní nebo pevný kurz, jsou povinni přepočítat příjmy a výdaje v cizí měně ovlivňující základ daně jednotným kurzem stanoveným podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Poplatníci, kteří používají denní a pevné kurzy dle účetnictví, přecenění neprovádí. Přepočet je proveden v tiskové sestavě Přecenění příjmů a výdajů v cizí měně. Tuto sestavu najdete v seznamu tiskových sestav, který vyvoláte prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+T na informační ploše otevřené účetní jednotky. Sestava bude zobrazena pouze v případě, že používáte cizí měny a v dialogovém okně Daň z příjmů fyzických osob v DE, které lze zobrazit prostřednictvím nabídky Účetnictví/Daň z příjmů, jste zatrhli volbu Jednotný kurz pro CM. Pokud potřebujete zadat opravu daňového základu, je nutné ji provést ručně v nabídce Účetnictví/Daň z příjmů v poli Úprava základu daně.

Jednotný kurz, kterým budou jednotlivé položky příjmů a výdajů v cizí měně přepočteny, zadejte k datu 31.12. daného roku do agendy Kurzový lístek. Takto vypočtené částky v korunách ovlivňují základ daně. Na tiskové sestavě Podklady pro daňové přiznání jsou tyto hodnoty uvedeny v řádku Přecenění příjmů, resp. výdajů v cizí měně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím