Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné v daňové evidenci provést aktualizaci stavu devizových účtů a valutových pokladen?

odpověď

V daňové evidenci program POHODA automatickou aktualizaci stavu devizových účtů a valutových pokladen neumožňuje. Dané rozdíly je třeba vypočíst a zaúčtovat ručně. 

Postup zjištění rozdílů:
Prostřednictvím tiskové sestavy Stav účtů (k datu), resp. Stav pokladem (k datu) zjistíte aktuální stav k 31.12. v Kč a cizí měně. Stav v cizí měně poté přepočtete kurzem k 31.12. a rozdíl v Kč zaúčtujete.


Posup vytvoření dokladu:
V agendě Banka, resp. Pokladna vytvoříte výdajový, resp. příjmový doklad pro devizový účet, resp. valutovou pokladu. V poli Kurz a CM uvedete hodnotu 0 a v poli Kč zadáte uvedený rozdíl.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím