Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu v daňové evidenci kontrolu správnosti zaúčtování za určité období?

odpověď

Kontrolu správnosti údajů za určité období můžete provést v agendě Peněžní deník pomocí tiskové sestavy Peněžní deník (dvoustranný), resp. v agendě Nepeněžní deník pomocí tiskové sestavy Nepeněžní deník (opis dokladů). Na dialogovém okně Tisk lze zadat počátek a konec období. Také můžete využít tiskové sestavy Zaúčtování podle předkontací, Zaúčtování podle typu předkontace či Zaúčtování podle operace v agendě Účetnictví/Předkontace.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím