Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Co vše bych měla překontrolovat před provedením datové uzávěrky v daňové evidenci?

odpověď

Před provedením Datové uzávěrky doporučujeme provést tyto kontroly:

Kontrola správnosti zaúčtování
Kontrolu správnosti údajů můžete provést v agendě Účetnictví/Peněžní deník pomocí tiskové sestavy Peněžní deník (dvoustranný), resp. v agendě Nepeněžní deník pomocí tiskové sestavy Nepeněžní deník (opis dokladů). V levé části dialogového okna pro tisk zadejte počátek a konec období.
Využít můžete také tiskové sestavy Zaúčtování podle předkontací, Zaúčtování podle typu předkontace, resp. Zaúčtování podle operace v agendě Účetnictví/Předkontace.

Pokladna a Banka
Hodnota peněžních prostředků na účtu a v hotovosti vyčíslená na tiskové sestavě Příjmy a výdaje v agendě Účetnictví/Peněžní deník musí souhlasit s hodnotou na tiskové sestavě Stav bankovních účtů, resp. Stav pokladen (k datu) v agendě Banka nebo Pokladna. Jestliže hodnoty nejsou shodné, je určitý záznam v agendě Banka či Pokladna zaúčtován s předkontací Nevím - Nevím, zaúčtuje se později. 

Tisková sestava Stav bankovních účtů resp. pokladen (k datu) vychází pouze ze záznamů zaevidovaných v agendě Banka
nebo Pokladna bez ohledu na zaúčtování. Naopak na tiskovou sestavu Příjmy a výdaje vstupují pouze záznamy z agendy Peněžní deník resp. zaúčtované bankovní a pokladní doklady.

Aktualizace stavu devizového účtu a valutové pokladny
Konečný stav ve valutové pokladně nebo devizovém účtu můžete přepočíst dle aktuálního kurzu ČNB k 31.12. daného roku.
V tiskové sestavě Stav bankovních účtů (pokladen) k datu 31.12 zjistíte stav evidovaný v korunové hodnotě. Na vypočtený rozdíl vytvořte příjmový nebo výdajový doklad. V sekci Částka v cizí měně zadejte u příslušného dokladu v poli Kurz nulu,
v poli CM také nulu a do pole Kč zapište vypočítaný rozdíl. Pro vzniklý rozdíl zadejte příslušnou nedaňovou předkontaci.

Přecenění příjmů a výdajů
Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci a nepoužívají denní nebo pevný kurz, jsou povinni přepočítat příjmy a výdaje v cizí měně ovlivňující základ daně jednotným kurzem stanoveným podle § 38 odst.1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.  Přepočet je proveden v tiskové sestavě Přecenění příjmů a výdajů v cizí měně. Tuto tiskovou sestavu najdete v seznamu tiskových sestav, který vyvoláte prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+T na informační ploše otevřené účetní jednotky. 

Sestava bude zobrazena pouze v případě, že používáte cizí měny a v dialogovém okně Daň z příjmů, jste zatrhli volbu Jednotný kurz pro CM.Pokud potřebujete zadat opravu daňového základu, je nutné ji provést ručně v agendě Účetnictví/Daň z příjmů v poli Úprava základu daně. 

Jednotný kurz, kterým budou jednotlivé položky příjmů a výdajů v cizí měně přepočteny, zadejte k datu 31.12. daného roku
do agendy Kurzový lístek. Takto vypočtené částky v korunách ovlivňují základ daně. Na tiskové sestavě Podklady pro daňové přiznání jsou tyto hodnoty uvedeny v řádku Přecenění příjmů resp. výdajů v cizí měně.

Případné další kontroly ještě doporučujeme konzultovat s daňovým poradcem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím