Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč není možné v programu POHODA odepisovat nehmotný dlouhodobý majetek v případě vedení daňové evidence?

odpověď

Dle § 24 odst. 2 písm. zn) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, se za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů považují výdaje na pořízení nehmotného majetku u poplatníků s příjmy podle § 7 (Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) nebo § 9 (Příjmy z pronájmu), pokud nevedou účetnictví.

V roce pořízení můžete dlouhodobý nehmotný majetek ve výši pořizovací ceny uplatnit do daňově uznatelných výdajů. Platíte-li majetek v hotovosti, vytvořte v agendě Účetnictví/Pokladna výdajový doklad v hodnotě pořizovací ceny majetku a zvolte daňovou předkontaci (např.  „7Vost-Ostatní výdaj“).

Z důvodu evidenčního zadejte majetek do agendy Majetek/Majetek a uveďte potřebné identifikační údaje. V poli Typ vyberte pomocí výklopného seznamu „NM“ a v poli Způsob odpisu zvolte „Neodepisovat“.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím