Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při otevření peněžního deníku se zobrazuje hláška, že deník obsahuje nezaúčtované záznamy a tím můžou být zkreslené výstupy. Co mohu ještě zkontrolovat v případě, že jsou všechny záznamy zaúčtované?

odpověď

Doporučujeme Vám překontrolovat, zda v agendě Peněžní deník nemáte někde prázdný řádek. Ve většině případů se tento prázdný řádek objevuje na začátku peněžního deníku. Stejnou kontrolu proveďte i v agendě Nepeněžní deník.
Jestliže prázdný řádek naleznete, vymažte jej Ctrl+Del. Hláška se poté již zobrazovat nebude.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím